Posted on: 21 kwietnia 2022 Posted by: wlasciciel12 Comments: 0
Prawnik w Toruniu

Kim jest prawnik w Toruniu? Prawo to jedna ze ścieżek kariery, która cieszy się od lat niesłabnącą popularnością. Wynika to przede wszystkim z tego, że każdy z nas prędzej czy później będzie musiał w swoim życiu skorzystać z usług specjalisty od prawa. Jak pokazują statystyki, w trakcie rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 liczba kandydatów na kierunki związane z prawem wyniosła ponad 17 tysięcy osób. Dane te dobitnie udowadniają, że mnóstwo osób decyduje się na karierę w charakterze prawnika. W poniższym artykule dokładnie tłumaczymy definicję prawnika oraz przedstawiamy wiele innych cennych informacji na temat specyfiki tego zawodu. Zapraszamy serdecznie do wnikliwej lektury. 

Prawnik – definicja zawodu

Prawnik to jeden z tych zawodów, które kojarzą nam się z prestiżem i bardzo wysoką pozycją społeczną. Należy jednak pamiętać o tym, że aby móc rozpocząć taką karierę, konieczne jest włożenie w to odpowiednio dużego wysiłku. Studia prawnicze trwają dość długo, a później trzeba jeszcze wybrać się na specjalizację. Kim jednak jest w zasadzie prawnik? W największym skrócie jest to osoba, której udało się ukończyć studia prawnicze oraz posiadająca tytuł magistra prawa. Osoba wykonująca zawód prawnika musi bardzo dobrze orientować się w aktualnie obowiązujących przepisach prawa, aby być w stanie udzielać pomocy w tym zakresie zainteresowanym osobom. 

Warto wiedzieć, że prawnik w istocie jest najniższym stopniem zawodowym w hierarchii zawodów prawniczych, których jest naprawdę bardzo dużo. Zdecydowana większość osób po skończeniu podstawowych studiów prawniczych wybiera się na specjalizację, dzięki której zyskuje uprawnienia do wykonywania konkretnej specjalizacji, na przykład zawodu sędziego, adwokata, prokuratora, komornika itd. Tym samym prawnik jako zawód ma znacznie niższe uprawnienia aniżeli sędzia czy prokurator, dlatego tak wiele osób podejmuje decyzję o tym, by po skończeniu studiów w dalszym ciągu się kształcić. 

Jak uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu prawnika?

Prawnik w Toruniu
Prawnik w Toruniu

Aby wykonywać zawód prawnika, w pierwszej kolejności niezbędne jest ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo. Warto zaznaczyć, że można wybrać zarówno studia na uczelni publicznej jak i prywatnej. Czas trwania tych studiów wynosi 5 lat. Na końcu student musi obronić napisaną wcześniej przez siebie pracę magisterską. Kolejnym krokiem jest uzyskanie prawa do interesującego nas zawodu, np. profesji adwokata, sędziego czy prokuratora. W tym celu należy obyć tzw. aplikację oraz zdać państwowy egzamin zawodowy. Czas trwania aplikacji prawniczej uzależniony jest od tego, w jakim zawodzie się kształcimy. Przykładowo: aplikacja adwokacka trwa 3 lata, prokuratorska 3 lata, komornicza 2 lata, sędziowska 3 lata, radcowska 3 lata, a kuratorska rok. 

Na egzaminie na aplikację trzeba odpowiedzieć na 150 pytań zamkniętych w zakresie prawa karnego, cywilnego, konstytucyjnego itd. By móc dostać się na aplikację, na wspomnianym egzaminie trzeba uzyskać minimum 100 punktów. Czy odbywanie aplikacji jest bezpłatne? Niestety nie. Osoby zainteresowane tą ścieżką kształcenia muszą liczyć się z tym, że będzie to wiązało się z poniesieniem określonych opłat. 

Ile zarabiają aplikanci? Niestety, zazwyczaj ich wynagrodzenia nie są zbyt duże. Zazwyczaj zarabiają oni kilkaset złotych. Zdarzają się też przypadki w których kancelarie zatrudniają aplikantów całkiem za darmo. Dopiero wtedy, gdy początkujący adwokat czy prokurator uzyska wszystkie niezbędne uprawnienia i rozpocznie pracę “z prawdziwego zdarzenia” w swoim zawodzie jego sytuacja materialna ulegnie znaczącej poprawie. 

Czy można być prawnikiem bez aplikacji? 

Zdanie egzaminu aplikacyjnego jest niezwykle trudne. Wielu osobom się to nie udaje, dlatego pojawiają się pytania, czy magister prawa bez aplikacji może pracować w jakimkolwiek zawodzie prawniczym. Warto wiedzieć, że w rzeczywistości jest to jak najbardziej możliwe. Prawnik, który nie ukończył aplikacji, może świadczyć prawnicze usługi doradcze, tworzyć pisma procesowe i wykonywać inne podobne czynności. Wiele instytucji publicznych czy nawet kancelarii prawnych szuka osób, które posiadają właśnie tylko kierunkowe wykształcenie prawnicze. Dobrym przykładem są tutaj sądy, gdzie niejednokrotnie poszukiwani są członkowie personelu wspomagającego, np. protokolanci, którzy mają odpowiednią wiedzę prawniczą. 

Prawnik Toruń – jak znaleźć pracę w zawodzie? 

Prawnik w Toruniu nie powinien mieć problemów ze znalezieniem atrakcyjnego zatrudnienia. Wynika to przede wszystkim z tego, że Toruń jako jedno z największych miast w województwie kujawsko-pomorskim jest dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem miejskim. Działa tu wiele instytucji publicznych – zarówno na szczeblu centralnym jak i samorządowym – urzędy, sądy, prokuratura, policja itp. W większości z nich procesy rekrutacyjne przeprowadzane są przez cały rok, ponieważ zapotrzebowanie na specjalistów od prawa jest bardzo duże. Ponadto funkcjonuje tu cała masa kancelarii prawnych. Dzięki temu prawnicy w Toruniu bez problemu znajdą dobrze płatną pracę, która będzie odpowiadała ich potrzebom.