Posted on: 13 lutego 2023 Posted by: wlasciciel12 Comments: 0
Co to jest upadłość konsumencka

Co to jest upadłość konsumencka i jak działa? Wiele osób zadłużonych zadaje tego typu pytania, gdy szukają rozwiązania swoich problemów finansowych. Polskie ustawodawstwo dla niewypłacalnych wprowadziło prawo upadłościowe konsumentów. Podstawowym celem upadłości konsumenckiej jest umorzenie całości lub części długów dłużnika. Warunkiem uzyskania upadłości konsumenckiej jest udowodnienie przed sądem, że nie jesteśmy w stanie samodzielnie spłacać swoich długów.

Upadłość konsumencka – co to oznacza?

Upadłość konsumencka to coraz popularniejsze narzędzie, z którego korzysta z roku na rok coraz więcej dłużników. Wielu dłużników zastanawia się, co oznacza upadłość konsumencka. Jest organem dedykowanym wszystkim osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie pełnią żadnych funkcji w spółce. Ponadto osoby te nie mają wystarczających środków na spłatę wierzycieli.

Warto wspomnieć, że w toczących się sporach sądy zawsze bardzo dokładnie sprawdzają stopień niewypłacalności danej osoby. Co ważne, postępowanie sądowe w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej może zostać wszczęte na wniosek dłużnika i jego wierzycieli. Dla wielu osób z głębokim zadłużeniem ogłoszenie upadłości jest jedynym sposobem na wyjście z długów raz na zawsze i rozpoczęcie od nowa. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest obecnie tak popularne również dlatego, że w 2020 roku weszły w życie nowe, korzystne przepisy dla agencji.

Czym jest upadłość konsumencka?

Co oznacza upadłość konsumencka? To jest język postępowania sądowego. Wnioski o wszczęcie takich postępowań dostępne są wyłącznie dla osób fizycznych, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej. Niestety przedsiębiorcy nie mają możliwości skorzystania z upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka jest dostępna tylko dla tych osób, które są niewypłacalne. Ich dochody nie wystarczają nawet na pokrycie wszystkich miesięcznych zobowiązań finansowych. Celem upadłości konsumenckiej jest umorzenie całości lub części długu, którego konsument nie jest w stanie spłacić samodzielnie. Warto również zauważyć, że zgodnie z obowiązującymi wytycznymi upadłość konsumencka może dotyczyć wyłącznie zobowiązań finansowych, które dana osoba zaciągnęła przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej brane są pod uwagę długi umyślne i nieumyślne. Na przykład mamy również prawo złożyć wniosek o upadłość konsumencką w sądzie, jeśli dobrowolnie zaciągamy dług i znamy konsekwencje. Oczywiście należy wziąć pod uwagę, że sądy traktują taką osobę zupełnie inaczej niż kogoś, kto popadł w długi z powodu poważnej choroby czy bezrobocia.

Zmiany prawne w zakresie ogłaszania upadłości konsumenckiej

W marcu 2020 r. znowelizowano przepisy wykonawcze do zasad ogłaszania upadłości konsumenckiej. Ustawodawca podkreślił, że wprowadzane są zmiany w prawie, które mają ułatwić ogłaszanie upadłości konsumenckiej. Skutki wprowadzenia ustawy odczują też wierzyciele.

Co to jest upadłość konsumencka
Co to jest upadłość konsumencka

Projekt zmian w regulaminie został przygotowany przez Sejm RP w 2019 roku. Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało o zmianie Regulaminu w celu zminimalizowania wszystkich procedur wymaganych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

W briefingu Ministerstwa Sprawiedliwości na temat nowelizacji widać rekord, że z przeterminowanymi długami boryka się obecnie ponad 2 mln Polaków. Zmiany w przepisach sprawiły, że złożenie wniosku o upadłość konsumencką stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Co dokładnie wprowadza nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej? Po pierwsze, osoba, która zamierza ogłosić upadłość konsumencką, nie jest już zobowiązana do mówienia o przyczynach swojej upadłości. Ponadto dłużnicy mają teraz prawo zwrócić się do wierzycieli o ugodę. Jeżeli dłużnik zdecyduje się na takie rozwiązanie, nie będzie już zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w sądzie.

Znowelizowana ustawa zmienia również to, jakie długi mogą być podstawą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Obecnie nawet ci, którzy dobrowolnie decydują się na zaciągnięcie ogromnych długów, mogą złożyć wniosek o upadłość konsumencką.

Mamy nadzieję, że już wiesz, co to znaczy być bankrutem konsumenckim. W tym artykule staramy się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące tego szerokiego tematu.